พญ.ปรมาภรณ์  ไทยเอื้อ  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท 

วันที่ 12 มกราคม 2566  พญ.ปรมาภรณ์  ไทยเอื้อ  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อพัฒนาศูนย์รักษ์เต้านม  โดยมี  พญ.ธมล  ลิ้มธนาคม  นายแพทย์ชำนาญการ  เป็นผู้รับมอบ

 

ขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ