พญ.รัชนี  แซ่ลี้ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563  พญ.รัชนี  แซ่ลี้ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาและจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น และเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ คุณแม่อรวรรณ  แซ่ลี้  โดยได้มอบหมายให้  นพ.สุทธิเทพ  ดวงศร  หัวหน้าศูนย์หัวใจโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้แทนมอบ  โดยมี นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ  และหากแม้นดวงวิญญาณของ คุณแม่อรวรรณ  แซ่ลี้  อยู่ ณ แห่งหนใดขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลที่ท่านได้อุทิศให้ด้วยเทอญ