พญ.รุ่งฤดี  จีระทรัพย์  บริจาคเงิน จำนสวน 50,000 บาท

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2562  พญ.รุ่งฤดี  จีระทรัพย์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  บริจาคเงิน จำนสวน 50,000 บาท  เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลขอนแก่น

 

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ