พญ.วัลลภา  บุญพรหมมา เป็นผู้แทน จากโรงแรมโครานารี จ.นครราชสีมา มอบชุด PPE , Face shiled และแว่นตากันฝุ่นละออง

วันที่ 8 เมษายน 2563 แพทย์หญิงวัลลภา  บุญพรหมมา เป็นผู้แทน จากโรงแรมโครานารี จ.นครราชสีมา มอบชุด PPE จำนวน 30 ชุด, Face shiled จำนวน 106 ชิ้น และแว่นตากันฝุ่นละอองจำนวน 30 ชิ้น เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น ในการสู้ภัย โควิด-19   โดยมีคุณ วิภาพร  อิทธิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนรับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ