พญ.อักษร พูลนิติพร มอบเงินบริจาค จำนวน 240,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องไตเทียม

        วันที่ 28 ธันวาคม 2565 พญ.อักษร พูลนิติพร มอบเงินบริจาค จำนวน 240,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องไตเทียม โดยมี นพ.สมคิด เลิศสินอุดม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง รับมอบ
       ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไปเทอญ