พญ.เยาวลักษณ์ เอื้ออนันต์ และครอบครัว ร่วมสมทบทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2561  นพ.ชูเกียรติ  วงศ์นิจศีล  รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 25,000 บาท   จาก พญ. เยาวลักษณ์  เอื้ออนันต์ และครอบครัว บริจาคเพื่อร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี (ประจำปี 2561) มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญ และขอให้ท่านสมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป