พญ.เยาวลักษณ์ เอื้ออนันต์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท

2 ธันวาคม 2563 พญ.เยาวลักษณ์ เอื้ออนันต์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ อาคารอายุรกรรม (298 เตียง) โดยมี แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ