พระจิตร์ จิตฺตสํวโร นำคณะญาติธรรมบริจาคเงินให้ รพ.ขอนแก่น

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 พระจิตร์ จิตฺตสํวโร ได้นำคณะญาติธรรมมาบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ ดังรายการต่อไปนี้

  1. พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธฺโร และญาติธรรม วัดป่าธรรมอุทยาน จำนวน 320,000 บาท 2. พระจิตร์ จิตฺตสํวโร ร่วมกับ บริษัทฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด จำนวน 80,000 บาท
  2. พระจิตร์ จิตฺตสํวโร ร่วมกับ บริษัท ซ๊พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 50,000 บาท
  3. สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) จำนวน 150,000 บาท
  4. รศ.พญ. วิมลรัตน์ ศรีราช จำนวน 10,000 บาท

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ