พระธรรมวิสุทราจารย์  “หลวงพ่อคูณ” บริจาคเงิน 51,900 บ.

วันที่ 23 ตุลาคม 2562  พระธรรมวิสุทราจารย์  “หลวงพ่อคูณ” เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น เมตตาบริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 51,900 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น