พระราชวุฒาจารย์ เมตตาบริจาคเงินร่วมสมทบผ้าป่าสามัคคี จำนวน 24,450 บาท

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 พระราชวุฒาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาบริจาคเงินร่วมสมทบผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 24,450 บาท โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ