พระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโน เจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมบ้านดอนหันโนนหินแห่ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.สมคิด เลิศสินอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการฯ และ คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค จาก พระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโน เจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมบ้านดอนหันโนนหินแห่ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น และคณะลูกศิษย์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโน