พระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 พระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท และมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 20 กล่อง เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีคุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รับมอบ