พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) บริจาคชุด PPE และบริจาคชุดกาวน์

วันที่ 6 กันยายน 2564  พระโสภณพัฒนบัณฑิต  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) บริจาคชุด PPE จำนวน 50 ชุด  และบริจาคชุดกาวน์ จำนวน 50 ชุด มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19  โดยมี  นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น และ คุณนิชิต  เสนไสย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รับมอบ