พฤศจิกายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด

พฤศจิกายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด

“มะเร็งปอด” พบบ่อยในคนไทย ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค อ่านต่อที่ https://bit.ly/3kQTMke

Cr. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข