พล.ต.ท.จตุพล  ปานรักษา และคณะ  บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 227,500 บาท

พล.ต.ท.จตุพล  ปานรักษา และคณะ  บริจาคเครื่องให้ออกซิเจน  แบบอัตราการไหลเวียนสูง (Oxygen  High  Flow)  จำนวน 1 เครื่อง  เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง  และน้ำดื่ม จำนวน 500 แพ็ค  มูลค่ารวม  227,500 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี  พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ   เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564