พันเอกไมตรี บุตรชา  พร้อมครอบครัว  บริจาครถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 คัน

วันที่ 8 มีนาคม 2565  พันเอกไมตรี บุตรชา  พร้อมครอบครัว  บริจาครถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 คัน มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้คุณแม่มาลี  บุตรชา  โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น   รับมอบ

 

การบริจาคให้โรงพยาบาล เป็นการสร้างประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ