พันเอกไมตรี บุตรชา และครอบครัว บริจาคเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย

พันเอกไมตรี บุตรชา และครอบครัว บริจาคเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ที่นอนลม รถเข็นนั่ง และพัดลมตั้งพื้น จำนวน 4 ตัว มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น นอกจากนั้นได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งหนังสือธรรมมะ จำนวน 59 ชุด อีกด้วย
โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ