พิซซ่าฮัท แฟรี่ขอนแก่น มอบพิซซ่า จำนวน 50 ถาด ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น

 

วันที่ 8 เมษายน 2563 พิซซ่าฮัท แฟรี่ขอนแก่น มอบพิซซ่า จำนวน 50 ถาด ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สู้วิกฤตโควิด-19

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ