พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย  นายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  พร้อมด้วย คุณนิชิต  เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  และคุณวสิษฐ์พล  ตัณฑ์สุระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำพิธีถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แล้วส่งให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้เข้าร่วมพิธี จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำร้องเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวนำทรงพระเจริญ 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี