พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โรงพยาบาลขอนแก่น โดยนายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  นายแพทย์สมคิด  เลิศสินอุดม  รองผู้อำนวยการภารกิจด้านตติยภูมิขั้นสูง  และคุณรัชนีกร  มนูศิลป์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565   โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน นำคณะข้าราชการในงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีฯ จากนั้น วางพานพุ่มถวายธูปเทียนแพ จุดเทียนมหามงคล กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล กล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  นำผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกล่าวนำ  ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี