พิธีทำบุญตักบาตรใน โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย คุณร่มฉัตร คุณรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรใน โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ วัดกลาง ตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

สำหรับโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของทุกเดือน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก