พิธีทำบุญประจำปี เนื่องในวันครบรอบ 71 ปี ก้าวสู่ปีที่ 72 วันก่อตั้งโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 8 ธันวาคม 2565  โรงพยาบาลขอนแก่น  จัดพิธีทำบุญประจำปี เนื่องในวันครบรอบ 71 ปี ก้าวสู่ปีที่ 72 วันก่อตั้งโรงพยาบาลขอนแก่น  (วันที่ 29 พฤศจิกายน ) พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ  (วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี)  และพิธีทำบุญอุทิศถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  โดยมี นายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี  ณ ห้องประชุมจำลอง  มุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และมีหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น นำต้นเงินมาทอดถวาย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น  สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้  รวมเงินบริจาคในวันนี้ จำนวน 354,151 บาท  โรงพยาบาลขอนแก่นขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขอให้อานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติพิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ