พิธีทำบุญอาคารอายุรกรรม 298 เตียง และพิธีเปิดหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 และชั้น 6

วันที่ 30 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีทำบุญอาคารอายุรกรรม 298 เตียง และพิธีเปิดหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 และชั้น 6 โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

อาคารอายุรกรรม 298 เตียง ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2564 เป็นอาคาร 8 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 11,383 ตารางเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยครั้งแรกได้เปิดให้บริการหอผู้ป่วยแยกโรควิกฤตทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นห้องระบบอากาศความดันลบ : Negative Pressure Room ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อมาในปี 2565 จนถึงปัจจุบัน ได้ขยายพื้นที่ให้บริการรองรับผู้ป่วยทางอายุรกรรม เพื่อลดความแออัด และเพิ่มคุณภาพในการให้บริการผู้ป่วยทั้งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ในเขตสุภาพที่ 7 (ร้อยแก่นสารสินธุ์ ) นอกจากนั้น กลุ่มงานอายุรกรรม ยังได้เพิ่มการให้บริการในหอผู้ป่วยพิเศษอีก 2 หอผู้ป่วย คือ หอผู้ป่วยพิเศษ 298 ชั้น 5 และชั้น 6 ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งประเภทห้องพิเศษเดี่ยว และห้องพิเศษรวม จำนวน 15 ห้อง 24 เตียง เพื่อให้มีที่พักรักษาผู้ป่วยอย่างเพียงพอ และลดความแออัดของผู้ป่วย โดยการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างครบวงจร ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน