พิธีทำบุญเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด (หอผู้ป่วยสราญจิต)

วันที่ 30 มกราคม 2566  นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด (หอผู้ป่วยสราญจิต) จัดโดยกลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช  ณ อาคาร 10 ชั้น 3  โรงพยาบาลขอนแก่น  ซึ่งหอผู้ป่วยดังกล่าว จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป