พิธีทำบุญและเปิดหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก Pediatric Intensive Care Unit (PICU)

16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09 น. ณ อาคาร 8 ชั้น 2 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีทำบุญและเปิดหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก Pediatric Intensive Care Unit (PICU) โดยมีนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

หอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (Pediatric intensive care :PICU) เปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอายุ 1 เดือนถึง 15 ปี ที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรง อยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งต้องการ การดูแลรักษาพยาบาล และต้องสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด มีจำนวน 14 เตียง โดยออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ใช้ระบบแรงดันอากาศทั้งที่เป็น Positive Pressure เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลขอนแก่น ให้สามารถดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาสุขภาพขั้นวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแม่ข่ายด้านการดูแลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพในระดับสากลได้ ซึ่งให้บริการครอบคลุมเขตบริการสุขภาพที่ 7 ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม