พิธีทำบุญ เนื่องในวัน “ครบรอบ 10 ปี” ห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดให้บริการครบรอบ 10 ปี โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์สุทธิเทพ ดวงศร หัวหน้าศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญในครั้งนี้
ห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ให้บริการผู้ป่วยกว่า 16,000 ราย