พิธีมอบทุนการศึกษา “ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา” สำหรับนักศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 15 ทุน จนสำเร็จการศึกษา รวมมูลค่า 6,993,000 บาท

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 คุณพินรัฐ จอมเพชร หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา” สำหรับนักศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 2 จำนวน 15 ทุน จนสำเร็จการศึกษา รวมมูลค่า 6,993,000 บาท โดย พญ.รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้และวิจัยทางการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น