พิธีมอบเกียรติบัตรของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ 

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น คุณวิไลวรรณ แสนโฮม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณครอบครัวของผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา  พร้อมมอบเกียรติบัตรของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ   ซึ่งเสียชีวิตด้วยเลือดออกในสมอง เกิดภาวะสมองตาย ได้บริจาคอวัยวะ ได้แก่ ลิ้นหัวใจ ตับ ไต 2 ข้าง ดวงตา 2 ดวง และกระดูก มอบให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ซึ่งสามารถนำอวัยวะและดวงตาช่วยเหลือชีวิตคนอื่นต่อไปได้

ขอให้ผลของการบริจาคครั้งนี้ช่วยให้ผู้บริจาคได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นไป เพราะความดีที่ไม่สิ้นสุดคือการบริจาคอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ