พิธียกเสาเอกเสาโท อาคารพักคนไข้ 298 เตียง โรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดพิธียกเสาเอกเสาโท อาคารพักคนไข้ 298 เตียง โดยมี พระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขันติโก) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนั้นยังมี นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอแก่น และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมในพิธีด้วย