พิธีรับมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิทัล (Mobile x-ray) พระราชทาน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 22 เมษายน 2563 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีรับมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิทัล (Mobile x-ray) พระราชทาน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานที่ปรึกษา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการ ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ ได้ทรงมองเห็นว่า แม้จะเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองและต้องมารับโทษในเรือนจำ แต่บุคคลเหล่านี้ก็เป็นประชาชนคนไทยกลุ่มหนึ่งที่องค์พระประมุขของชาติที่ใส่พระทัยดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ในเรื่องการแพทย์และสาธารณสุข

เนื่องจากโรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งอยู่ในเขตสุขภาพที่ 7 จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับพระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิทัล (Mobile x-ray) ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ต้องขังใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้