พิธีรับมอบอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส 

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 ณ โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส คณะกรรมการวัดศิริธรรมิกาวาส ได้จัดพิธีมอบอาคารผู้ป่วยในให้โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และพิธีทำบุญครบรอบ 80 ปี ชาตกาล (พระครูสิริสารธรรม) โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบอาคารผู้ป่วยในดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส และประชาชนชาวตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธี

ปัจจุบันโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 60 เตียง ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนและมูลนิธิก้าวคนละก้าว โดย นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) เพื่อรองรับและลดความแออัดสำหรับผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตามเจตนารมณ์ของพระครูสิริสารธรรม ผู้มีดำริก่อตั้งโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส และเปิดให้บริการด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ประชาชนและผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลโคกสี ตำบลหนองตูม ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น