พิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ จากคุณบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท แม็คฮิลล์ กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นายศรัทธา  คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์  จากคุณบุญยิ่ง  เจริญฐิติวงศ์  ประธานกรรมการ บริษัท แม็คฮิลล์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,699,000 บาท  โดย นพ.ธนนิตย์  สังคมกำแหง  รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหารเข้ารับมอบอุปกรณ์การแพทย์  ซึ่งมีรายการ ดังนี้

  1. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว รุ่น 50D จำนวน 3,500 เครื่อง มูลค่า 1,050,000  บาท
  2. เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร  จำนวน 12 เครื่อง       มูลค่า  600,000  บาท
  3. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน  14  เครื่อง           มูลค่า  14,000  บาท
  4. เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังและท้ายทอยแบบพลิกได้ จำนวน  1  เตียง  มูลค่า 1,029,000  บาท

รวมมูลค่า  2,693,000  บาท