พิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด – 19

 

วันที่ 29 เมษายน 2563 ณ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด – 19 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานทำพิธีถวายคำนับ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องมือแพทย์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด – 19 ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ Bennett รุ่น 840 พร้อมอุปกรณ์ประกอบใช้งานจำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิด Volume Control เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการ ซึ่งการได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อโรงพยาบาลขอนแก่น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่นจะนำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและเต็มกำลังความสามารถ