พิธีลงนามข้อตกลงมาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน กับผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น

13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงมาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน กับผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมมอบนโยบาย และผู้บริหารได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยของคนในองค์กร”