พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย คุณรัชนีกร  มนูศิลป์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และเป็นประธานลงนามถวายพระพรในสมุดลงนาม และมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และจิตอาสาพระราชทาน  ลงนามถวายพระพรตามลำดับ

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา