พิธีลงนาม และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีลงนาม และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชน  ร่วมพิธีฯ ด้วยความจงรักภักดี ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าพระบาท ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน  พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิกาล เทอญ