พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”  

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ เวลา 08.00 น. บริเวณพระอนุสาวรีย์หน้าอาคารศาลแขวงขอนแก่น คุณศศิธร  แสนศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระองค์ท่านที่มีต่อกฎหมายไทย  ซึ่งในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน