พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นายวิรัช มั่นในบุญธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีฯ