พิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลาง บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 (International Silk ‘Pook Xiao” Tradition and Red Cross Fair 2020 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี