พิธีเปิดศูนย์ Simulation Center

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ Simulation Center เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 3 ซึ่งห้องนี้เปิดให้บริการ ในด้านการจัดการเรียนการสอน, การอบรม เช่น การสอนโดยสถานการณ์จำลอง (Clinical Simulation) การสอนช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การทำหัตถการทางการแพทย์ เช่น การใส่ท่อหายใจ แทงเปิดหลอดเลือดดำ การสอนแบบบรรยาย เป็นสถานที่จัดการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ และอกจากนั้น ยังเป็นสถานที่จัดการประชุมอีกด้วย