พิธีเปิดหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Covid-19 ที่โรงแรมนีโอ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 6 มกราคม 2565 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Covid-19 ที่โรงแรมนีโอ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมในพิธี
โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ของจังหวัดขอนแก่นเป็นส่วนใหญ่ ได้เห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของสถานที่ที่ได้มาตรฐานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรค COVID-19 เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ต้องเข้ารับบริการ