พิธีเปิดห้องเจาะเลือดและเก็บตัวอย่าง โรงพยาบาลขอนแก่น

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดห้องเจาะเลือดและเก็บตัวอย่าง โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และคุณกาญจนา โถมนาการ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กล่าวรายงาน
โรงพยาบาลขอนแก่น ให้บริการผู้ป่วยที่มาติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ป่วยที่มาใช้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็มีจำนวนมากขึ้นทุกปีเช่นกัน ปัญหาเรื่องความแออัดที่ต้องรอใช้บริการเจาะเก็บเลือดและเก็บตัวอย่าง ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่พึงพอใจต่อผู้ที่มาใช้บริการ นโยบายลดความแออัดของการรอเจาะเลือดเป็นอีกนโยบายหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย ดังนั้นโรงพยาบาลขอนแก่นจึงดำเนินการหลายมาตรการเพื่อให้ลดความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการ โดยการจัดพื้นที่ทำเป็นห้องเจาะเก็บเลือดจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาความแออัดได้ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับการจัดสรรพื้นที่บริเวณ ชั้น 2 อาคารสิรินธร เพื่อทำเป็นห้องเจาะเลือดและเก็บตัวอย่าง โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น และภาคเอกชนที่สนับสนุนบางส่วนของการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมีทางเลือกในการช่วยลดความแออัดในห้องเจาะเลือดเดิมได้ โดยจะเปิดบริการทุกวัน-เวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 – 16.00 น. ให้บริการห้องเจาะเลือดประมาณ 100 ถึง 150 ราย ต่อวัน