พิมานกรุ๊ป โดยคุณบุรินทร์ บุริสตระกูล และครอบครัว  มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 พิมานกรุ๊ป โดยคุณบุรินทร์ บุริสตระกูล และครอบครัว  มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณ และขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไปเทอญ