พ.ศ. 2547

ผ่าตัดแยกร่างแฝดสยามนนท์–นันท์ ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก และเป็นแฝดสยามคู่แรก
ของประเทศไทยที่มีทางเดินน้ำดีชุดเดียว รายที่ 10 ของโลก