“มหากุศล 12 สิงหา เพื่อแม่แผ่เมตตา” ครั้งที่ 8 มอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้ รพ.ขอนแก่น

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ จากชมรมสามัคคี 44 ร่วมกับ ปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น คณะกรรมการจัดงานประจำปี 2562 และเทศบาลนครขอนแก่น  ในงาน “มหากุศล 12 สิงหา เพื่อแม่แผ่เมตตา” ครั้งที่ 8   โดยมีรายการ ดังนี้

  1. เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง
  2. เตียง 3 ไก จำนวน 2 เตียง
  3. เปลนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 15 คัน