มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

16 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ซึ่งเป็นผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคุณวสิษฐพล ตัณฑ์สุระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้รับมอบ