มอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนเจ็บป่วยที่นอนพักรักษาตัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกันตน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 ณ บริเวณ ชั้น 1 โถงอาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ นายวิชัย จันทร์บุญ ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ในการเข้าเยี่ยม และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนเจ็บป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกันตน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566