มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้บริจาคอวัยวะ ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และกล่าวขอบคุณครอบครัว

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น โดย พว.จิราวดี ชุมศรี หัวหน้าหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมมอบพวงหรีดเคารพศพผู้บริจาคอวัยวะ และกล่าวขอบคุณครอบครัวที่บริจาคอวัยวะของบุตรชายอันเป็นที่รัก ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอชีวิตใหม่  พร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้บริจาค