มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ จัดทำวิกผมแท้ จำนวน 100 หัว มูลค่า 1,000,000 บาท มอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง

22 ตุลาคม 2563 มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ได้จัดทำวิกผมแท้ จำนวน 100 หัว มูลค่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างกำลังใจ สร้างความมั่นใจในการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยมะเร็ง โดยมี นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ