“มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่” มอบวิกผมแท้และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาทางเคมีบำบัดศูนย์มะเร็ง

“มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่” มอบวิกผมแท้และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาทางเคมีบำบัดศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ และเสริมสร้างความมั่นใจในการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งมีรายการดังนี้
1.วิกผมแท้ จำนวน 100 หัว
2.เสื้อกันเปื้อน จำนวน 50 ชิ้น
3. ถุงผ้าเอนกประสงค์ จำนวน 50 ชิ้น
โดยมี นายแพทย์สุรชัย ศิริพรอดุลย์ศิลป์ หัวหน้าศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณ “มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่” มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ